Dla Wystawców

ARCHIWUM » XXVII Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 2019 » Dla Wystawców

 INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW
XXVII TARGÓW BUDOWNICTWA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ
8 - 10 MARCA 2019

MIEJSCE TARGÓW

WOSiR Drzonków, ul. Olimpijska 20, Hala D - hala tenisa ziemnego,
i powierzchnia zewnętrzna prze halą

INFORMACJI UDZIELA

Lubuskie Centrum Targowe LCT-BIS Sp. z o.o.
65-031 Zielona Góra ul. Chopina 19A
tel. kom. 603 922 566
w godz. 8.00 - 15.00

ZGŁOSZENIE PRZYJAZDU

Biuro Targów - stoisko informacji, hala D

ZAGOSPODAROWANIE STOISK

W dniu poprzedzającym targi tj. 07.03.2019 (czwartek)
w godz. 8.00 - 20.00
Zagospodarowanie stoisk w innym terminie, wymaga
wcześniejszego uzgodnienia.

CZAS TRWANIA TARGÓW

W okresie trwania targów stoiska udostępnione będą:

Wystawcom w piątek w godz. 8.00 – 18.00,

               pozostałe dni w godz. 9.30 - 18.00,
Odwiedzającym - w godz. 10.00 - 18.00

WSTĘP NA TERENY TARGOWE

Wystawcy po okazaniu identyfikatorów targowych (do odebrania
w Biurze Targów).
Odwiedzający po okazaniu biletu wstępu.

PARKINGI

Na terenie Ośrodka WOSiR parkingi dla Wystawców i Odwiedzających
są bezpłatne.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność należności za udział określa „Umowa - Zgłoszenie”
W przypadku zaległych należności z tytułu udziału w targach, należy uregulować w dniu przyjazdu na targi w Biurze Targowym - punkt
informacji, hala D - w przeciwnym razie biuro targowe
zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia udziału.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Konkurs na „Produkt Targów” - na podstawie nadesłanego
załącznika do „Umowy – Zgłoszenia”

Konkurs na „Najciekawszą Aranżację Stoiska” oraz „ Najlepszy Wyrób Budowlany Firm Lubuskich” - biorą udział wszyscy Wystawcy.

NOCLEGI

Rezerwacji noclegów dokonuje Wystawca we własny zakresie.
Informacyjnie podajemy, że na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Drzonkowie jest rezerwacji noclegu tel. 68 321 43 10

LIKWIDACJA STOISK

może nastąpić po zakończeniu targów w dniu 10.03.2019
(niedziela) bezwzględnie w godzinach od 18.00 – 23.00

LOKALIZACJA PAŃSTWA STOISKA

 

HALA ….…  STOISKO NR ….….., POWIERZCHNIA…..…m2

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

HALI TARGOWEJ

 

Na obiekcie targowym (hala tenisa ziemnego - hala „D”) została wykonana nowa nawierzchnia sportowa. Koszt wyremontowanej podłogi wyniósł 2 000 000 zł. W związku z tym, Dyrekcja Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie za naszym pośrednictwem prosi Państwa o przestrzeganie następujących zaleceń:

  • osoby przygotowujące aranżacje stoisk nie mogą przykręcać elementów śrubami do podłogi, wbijać gwoździ i innych czynności mogących uszkodzić podłogę.
    W przypadku uszkodzenia nawierzchni Wystawca zobowiązany jest naprawić wyrządzoną szkodę,
  • w przypadku samodzielnego montażu stoiska (wiercenie, malowanie, piłowanie itp.) należy rozłożyć folię zabezpieczającą wykładzinę przed znacznym zabrudzeniem,
  • do transportu elementów ekspozycji należy używać wyłącznie wózki transportowe na pompowanych kołach. Całkowita masa ładunku na wózku transportowym nie może przekraczać 800 kg (paleta),
  • wjazd samochodu na halę wystawową w celu rozładowania ekspozycji jest bezwzględnie zabronione,
  • dopuszczalne, maksymalne obciążenie ekspozycji na stoisku targowych nie może przekraczać 400 kg/m2, a obciążenie punktowe do 100 kg.

Prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 603 922 566 lub zgłoszenie do Biura Targów.

 
                                                                                         

Organizator