Dla Wystaców

Targi dla kobiet TWÓJ CZAS » Dla Wystaców

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

MIEJSCE TARGÓW

Zielona Góra, ul. Sulechowska 41, Hala Centrum Rekreacyjno-Sportowe

INFORMACJI  UDZIELA

Lubuskie Centrum Targowe LCT-BIS Sp. z o.o.

65-770 Zielona Góra ul. Kręta 5, pok. 8

tel. kom. 603 922 566, 698 531 349

ZGŁOSZENIE PRZYJAZDU

Biuro Targów - stoisko informacji

ARANŻACJA  STOISK

W dniu targów tj. 16.10.2022 (niedziela) w godz. 9.30 - 11.00

CZAS TRWANIA TARGÓW

W okresie trwania targów stoiska udostępnione będą:

Wystawcom w niedzielę w godz. 9.30 – 20.00
Odwiedzającym - w godz. 11.00 - 17.00

PARKINGI

Na terenie CRS Zielona Góra parkingi dla Wystawców i Odwiedzających są bezpłatne.

WARUNKI  PŁATNOŚCI

Płatność należności za udział określa „Umowa - Zgłoszenie”

W przypadku zaległych należności z tytułu udziału w targach, należy uregulować w dniu przyjazdu na targi w Biurze Targowym - punkt informacji - w przeciwnym razie biuro targowe zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia udziału.

LIKWIDACJA  STOISK

Likwidacja stoisk rozpoczyna się bezwzględnie po zakończeniu targów w dniu 16.10.2022 (niedziela) w godzinach od 17.00 – 20.00.

Zabrania się wcześniejszego demontażu stoiska z uwagi na trwające ustalone godziny targów i wizyty odwiedzających targi.

INNE UWAGI

Na terenie Targów obowiązuje zakaz: palenia tytoniu i używania otwartego ognia, korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń, przystosowanych do ciągłej eksploatacji, wnoszenia na tereny ekspozycyjne substancji chemicznych, pożarowo niebezpiecznych, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych, drogi dojazdowej na zewnątrz hali, wnoszenia na halę targową balonów wypełnionych helem, zagrażają one włączeniu systemu p.poż. W przypadku niezastosowania się do zapisu i uruchomienia systemu p.poż Organizator obciąży Wystawcę kosztami ponownej aktywacji systemu.